Sundbornsgubben

Spår efter en samisk offerplats utanför Falun?

Sundbornsgubben eller Mjölnarbogubben, som den kallas efter fyndplatsen några kilometer nordöst om Falun, hittades 1929 när man grävde torv. Gubben består av två tallstammar framväxta ur en gemensam rot. Stammarna och roten är bearbetade så de liknar en människofigur. En datering med kol-14-metoden visar att föremålet med stor sannolikhet är från tiden mellan år 1450 och 1650. Sundbornsgubben har stora likheter med andra träfigurer från norra Sverige och Norge, vilka har ett tydligt samiskt samband. Det finns också uppgifter som tyder på att Sundbornsgubben är något mer än bara en träfigur. Nämligen att den skulle ha hittats tillsammans med hår och klövar från ren eller älg. Dessa uppgifter, tillsammans med föremålets utseende, gör att det mycket väl skulle kunna vara samiskt och att det har använts i samband med offer av något slag. Tyvärr vet vi inte exakt var Sundbornsgubben är funnen utan bara att det är någonstans på Sundbornsmyrorna. Gubben finns i Dalarnas museums samlingar, men visas inte just nu.

Besöka

Sundbornsmyrorna ligger utmed Carl Larsson-leden (gamla vägen mellan Falun och Sundborn) och platsen är skyltad. Det går att åka bil nästan ända fram.  Säkrast är att parkera i närheten av Mjölnarbogården och cykla eller gå sista biten. Observera att myren ligger inom skjutfältets område, så var uppmärksam på om det pågår skjutövningar.

Fornsök nummer

L2000:9583 (tidigare Stora Kopparberg 271:1)

 

Relaterade länkar till den här platsen
Fakta
Kategori: Föremål
Latitud: 60.632181
Longitud: 15.696517
Bilder
Karta