Lappkyrkan i Bergsjö

En plats för religion

Platsen kallas i folkmun för Lappkyrkan. Ett rum har bildats då ett stort stenblock ligger på tre andra block.  I bygden finns en muntlig tradition som säger att platsen var helig för samerna. Heliga platser har alltid varit viktiga inom den samiska religionen. Ibland är de här platserna väldigt tydliga då de avviker från den omkringliggande naturen. Kanske är Lappkyrkan från början en sådan plats.

Däremot är det känt att det bott samer i området i historisk tid. I en reseskildring från år 1796 berättas att det bodde ett lapphushåll bestående av nio personer. Familjen hade hundra renar, bodde i en stor koja och talade enligt uppgiftslämnaren bra svenska, men också franska!

I senare tid har Lappkyrkan åter börjat användas för religiösa ändamål. Här har det hållits både friluftsgudstjänster, barndop och bröllop.

Besöka

Lappkyrkan är ett populärt utflyktsmål och en stig leder fram till platsen.

Fornsök nummer

L1951:2525 (Bergsjö 294:1)

Relaterade länkar till den här platsen
Fakta
Kategori: Tradition
Latitud: 62.009147
Longitud: 16.875895
Bilder
Karta