Hantverk och slöjd

Slöjd och hantverk var viktiga delar i den samiska hushållsekonomin, det berättas att de ”färdades vägen fram för att sälja sina slöjdarbeten och hade foror av renkött, hudar och fågel, korgarbeten och flätade band, lappskor med mera”.

Samisk slöjd och hantverk kännetecknas av att det är förädling av material som hämtas från den samiska miljön kompletterat med fårull, ylletyg och tenn.

Skinn

Lappskor var kanske de bästa vinterskodon som gick att få tag i. De gjordes oftast av bellingar som var skinn från renarnas ben. Skorna snörades med flätade band.

Rotslöjd

Korgar och rep av rötter var de dominerande produkterna. Råmaterialet kallas tågor och är rötter från gran, tall och björk. Redskapen är enkla, en tåghacka användes för att hacka upp rötterna och till själva arbetet behövs vatten, en kniv och en pryl eller syl av ben.

Rep

Tögor är rep som gjordes av grantågor. De användes mest i fiskeredskap och var viktiga vid fiske med notdragning.

Rotkorgar

Lätta, låga brödkorgar har haft stor spridning i Mellansverige. Ofta är deras samiska historia helt bortglömd. De har ofta kanter med genombrutet mönster. Små brödkorgar passar brutna bitar av knäckebröd. Korgarna gjordes av klena stödtågor och tunna bindtågor. Brödkorgarna kan även vara så stora att de passar till hela runda tunnbrödskakor och är då gjorda av grova tågor.

Rejäla grova tågor användes till stora, tunga och stabila korgar. Den mest framträdande användningen är som förningskorgar, det är korgar som man bar med sig mat i till bröllopsfester och till nyblivna mödrar. En del av de stora rotkorgarna har bundet eller genombrutet mönster andra är slätbundna och kunde bli så täta så att det gick att bära vatten i dem. I samisk tradition kunde renmjölk förvaras i krukor som var bundna av rottågor på det sättet.

Tenntråd

Tenn formas till en tunn tråd genom tråddragning genom dragskivor av renhorn. För att bli en färdig tenntråd spinns det tunna dragna tennet runt en sentråd. Tenntråden kombineras med applikation av tyglappar och sys fast i olika mönster. För sina egna kläder broderade samerna barmkläden, bälten, väskor och pungar. Till försäljning är det framförallt kjolväskor som inom ett stort område i Dalarna och Hälsingland har varit dekorerade med tenntråd.

Hornarbeten

Renhorn har använts till selbågar i hästens seldon (en draganordning). Sådana selbågar kan ha en rik dekor. Det finns också selbågar i trä som efterliknar renhornets form. Renhorn har också använts i knivskaft, till inläggningar i träföremål och prydnadsföremål.